Photography

  • Food
  • Still - life
  • Interiors
  • People
  • Bevrages

Korporacja

Cykl Korporacja powstał w wyniku obserwacji biurek w miejscach pracy kilku moich znajomych. Rzeczy przez swoje opatrzenie stają się w pewnym momencie niewidoczne, są nieciekawym banałem, umykającym uwadze. Zdjęcia są efektem podjętej przeze mnie dekonstrukcji tego banału. Wyciągami ujmuję w formalną klamrę szczegóły, pojedyncze przedmioty biurowe. Neutralna estetyka, jest elementem krytyki korporacji; aseptyczność, klarowność, sztuczność to składowe języka korporacji. Przypadkowość przedmiotów jest zdominowana przez reguły jakie ten język stawia. Chciałem pokazać arbitralność, kryjącą się w tych formalnych regułach. Przez wyabstrahowanie pojedynczych przypadków z ich naturalnego środowiska mocno zarysowuje się dominacja systemu. Wyczuwalna sztuczność jest ważna także z formalnego punktu widzenia. Stawiam pytanie o granice miedzy fotografią a grafiką.

Content is protected. Right-click function is disabled.